Hemchecks hemolystest för blodprov med vakuumrör nu CE-märkt

Hemchecks test avsett för detektion av hemolys i samband med blodprovstagning med vakuumrör, den vanligaste blodprovstypen inom vården, är nu CE-märkt. CE-märkningen innebär en kvalitetssäkring och är en förutsättning för att Hemchecks produkter ska få säljas på marknaden och användas på olika vårdinrättningar i Sverige och övriga Europa.

En CE-märkning är slutresultatet av en lång kedja av olika processer som rör användarkrav, dokumentation, tekniska och regulatoriska krav, säkerhetskrav, användartester och validering av tillverkningsprocessen. Alla parametrar slutgranskas sedan som en helhet innan CE-märkningen är klar.

– Jag är både stolt och glad över att vi, precis som planerat, har en färdig CE-märkning för både vårt test för blodprov med vakuumrör och vårt test för blodgassprutor innan 2018 års utgång. Vi har nu påbörjat vår marknadsbearbetning och, som vi kunnat berätta tidigare, har vi under hösten förstärkt vår organisation på flera områden inför den kommande lanseringen. SHL Group och Scanfil, våra samarbetspartners inom produktionen, ligger redan långt framme i sina förberedelser för att kunna börja producera större serier för vår räkning, säger Hemchecks vd Annelie Brolinson.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 klockan 15.30.

Om HemCheck

HemCheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar    produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad

vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan HemCheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser för HemCheck.