HemCheck AB offentliggör kvartalsrapport för andra kvartalet 2018


Andra kvartalet, april – juni 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 kronor (0)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 334 tkr (-1 592)

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 kronor (-0,15)

• Kassaflödet uppgick till -4 051 482 kronor

Perioden januari – juni 2018

• Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 515 tkr (-3 389)

• Resultat per aktie uppgick till -0,16 kronor (-0,31)

• Kassaflödet uppgick till 20 220 877 kronor

Rapporten i sin helhet finns att hämta på bolagets hemsida: www.hemcheck.com

Ett steg närmare marknadslansering

Både det andra kvartalet och hela första halvåret av 2018 har präglats av fortsatt arbete inför CE-märkning och marknadslansering av produktkonceptet Helge. Märkningen är en kvalitetssäkring för dem som ska använda vår teknik, och en förutsättning för att vi ska kunna sälja vår produkt på den svenska marknaden och internationellt. Det är därför med glädje jag kan konstatera att vi strax efter periodens utgång mycket framgångsrikt kunde slutföra verifieringsfasen för vårt engångstest för blodgassprutor. Testet ingår som en del i konceptet som även består av motsvarande engångstest för vanliga blodprov med vakuumrör, samt en gemensam avläsare. Arbetet med verifiering och validering fortsätter enligt plan och vårt mål är att vi ska ha en CE-märkning klar för samtliga produkter i konceptet under året.

I maj tecknade vi ett viktigt avtal med det internationella bolaget Scanfil, som kommer att tillverka avläsaren i produktkonceptet. Det avtalet, tillsammans med det avtal vi tidigare tecknat med SHL Technologies, tillverkaren av de båda engångstesterna, ger oss två partners med omfattande erfarenhet av medicintekniska produkter.

När vi nu steg för steg närmar oss en marknadslansering förstärker vi också organisationen genom rekrytering av en marknadschef och vice vd. Marknadskompetensen stärks också genom bolagets nya styrelseordförande Anna Dalgaard och nya styrelseledamoten Karin Dahllöf, som har lång erfarenhet av företagsledning, marknadsföring och försäljning i internationella medicintekniska bolag.

Annelie Brolinson

Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson,

vd Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Viktig information

Denna information är sådan information som HemCheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 klockan 09.00

Om HemCheck

HemCheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar produktkonceptet Helge, ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. HemChecks mål är att bidra till en förbättrad

vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan HemCheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser för HemCheck.