Distributörsavtal tecknat med General Medical W.L.L avseende distribution i Bahrain

Hemcheck Sweden AB har tecknat ett exklusivt distributörsavtal med General Medical W.L.L (“General Medical”), en ledande distributör av medicinteknisk utrustning i Bahrain. Avtalet avser marknaden i Bahrain och gäller fram till sista april 2023.

– General Medical är en välrenommerad och ledande distributör på den bahrainska marknaden. Vi expanderar vårat nätverk i mellanöstern och ser fram emot att arbeta tillsammans med General Medical på den bahrainska marknaden. Vi hoppas och tror att det blir ett långsiktigt och framgångsrikt samarbete, säger Joen Averstad, Vd för Hemcheck.

– Vi är väldigt glada över att vi har tecknat detta avtal med Hemcheck. De har en innovativ lösning och vi tror att det finns god potential för produkterna på vår marknad. Vi ser fram emot samarbetet, säger Mohammed Merajuddin, Deputy General Manager, på General Medical.

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

 Om General Medical

General Medical W.L.L är sjukvårdsdivisionen inom Intercol och grundades 1996. Det är en ledande distributör i Bahrain med en diversifierad portfölj av produkter inom olika områden såsom diagnostisk avbildningsutrustning, biomedicinsk utrustning, diagnostikutrustning, läkemedel etc. General Medical levererar också projekt avseende leverans, installation och driftsättning av sjukhusutrustning och infrastruktur. Bolaget är partner på den lokala marknaden till globala företag som Roche och Sysmex.

Läs mer på http://www.intercol.com/Verticals/HealthCare/

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget.

Viktig information

Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 klockan 13.00