Johanna Johansson, Akutsjuksköterska

Johanna Johansson

Akutsjuksköterska

 

Hur påverkar hemolyserade blodprover ditt arbete?

Det är klart att hemolys är ett störande moment som tar tid både för oss sköterskor och läkaren som ska göra en bedömning. Jag arbetar på akuten där det ofta är brådskande med vissa provsvar och då är det sällan bra när det tar längre tid än vi räknat med. Sen känns det så klart aldrig bra att behöva sticka om en patient flera gånger, det händer att samma patient måste stickas om både en och två gånger på grund av hemolys.

 

När upplever du att det oftast blir hemolys?

Vissa dagar är det mer hemolys och vissa är det mindre, jag har svårt att säga varför det är så. Min känsla är att de prover vi får hemolys i oftast är tagna på multisjuka där det tas många prover och patienten sticks ofta, men det händer så klart att vi får det på andra patientgrupper också.

Jag tror också det beror på hur provet tas, det finns så klart saker vi kan göra för att minska risken för att få hemolys. Det är helt enkelt många faktorer som spelar in.

På till exempel akuten är det en hög arbetsbelastning som gör att man ibland inte har utrymme att göra allt enligt manualen. Det är ofta en stressad situation där provet måste tas fort.

 

Du har testat Hemchecks produktkoncept, vad tror du om ett sådant koncept?

Det var väldigt enkelt att använda, vilket är bra! Får vi in ett sådant här koncept i det dagliga arbetet så tror jag vi kommer spara både tid och lidande. Jag ser så klart främst att det skulle användas vid blodprover som är hemolyskänsliga och på patienter där man måste få provsvaren fort, svårstuckna patienter eller på prover tagna på barn.