Johan Hellman, Sjuksköterska

Johan Hellman
Sjuksköterska med erfarenhet från akutsjukvården.

Hur upplever du problemet med hemolyserade blodprover?

Jag har bland annat jobbat på akuten och där är hemolyserade blodprover ett problem, bland annat för att det förlänger handläggningstiden av patienterna ganska mycket emellanåt. Även om vi har en snabb svarstid på prover så kan det ändå ta två timmar innan vi får svaret. Dessutom upplever jag att många patienter ogillar att bli stuckna, så kan man både få ett snabbt svar och slippa sticka om patenten är det dubbel bonus.

Du har testat Hemchecks produktkoncept, vad är din upplevelse?

Eftersom jag även har varit med och testat Hemchecks produktkoncept i ett tidigt skede så kan jag säga att slutresultatet känns väldigt bra. Nu känns användandet både enkelt och man kan lita på resultatet. Det här är ett bra exempel på att konceptet utvecklats nära slutanvändaren.

Har du några andra synpunkter på konceptet?

Jag ser också att konceptet skulle kunna användas utanför slutenvården, till exempel inom kommunsjukvården. Där händer det ju att man tar blodprover i hemmet, vilket kan ge så mycket som ett dygns fördröjning innan man vet om blodprovet går att analysera eller inte.