Camilla Sjökvist, Akutsjuksköterska

Camilla Sjökvist

Akutsjuksköterska

 

Hur vanligt upplever du problemet med hemolys?

Det är vanligt med hemolys men det varierar. Jag upplever att det är mer hemolys vissa dagar och att det många gånger beror på hur man tar blodprovet och vilken typ av metod man använder. Jag upplever till exempel att det oftare blir hemolys om man tar blodprovet ur en pvk, något som ofta används då patienten behöver olika läkemedel eller dropp.

Hur upplever du att hemolys påverkar patienterna?

När det blir hemolys i vissa blodprover förlängs tiden för patenten på akuten, något som leder till försämrat patientflöde. Ofta vill läkarna ha provsvaren innan de fattar vissa beslut. En del provsvar är extra känsliga för hemolys och det kan fördröja vissa undersökningar och i viss mån också fördröja beslut som rör patientens behandling, något som sällan är bra framför allt i akuta situationer.

Hur tror du en lösning som Hemchecks skulle tas emot i vården?

Eftersom produkten känns enkel att använda och säkert skulle kunna leda till att vi kan förkorta tiden för provsvar så tror jag implementeringen i vården inte skulle var något problem med rätt utbildning. Men sedan är det också en kostnadsfråga. I dag har vi inget som kontrollerar hemolys i det patientnära arbetet, vi måste skicka till labb för att få svar och det tar tid.