HemCheck Sweden AB:s valberedning inför bolagsstämman 2019

Valberedningen inför HemCheck Sweden AB:s bolagsstämma 2019 består av följande personer:

 

 

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till HemCheck AB:s valberedning kan göra det senast 14 mars 2019 med e-post till info@hemcheck.com, eller med brev till HemCheck Sweden AB, Karlstads universitet
Biomedicin, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.