Besök oss här för uppdaterade nyheter och information angående vår Årsstämma.

2019

Protokoll årsstämma Hemcheck 2019

Kallelse till årsstämma i Hemcheck Sweden AB (publ) 2019

Fullmaktsformulär, Hemcheck Sweden AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner serie 2 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

Villkor för teckningsoptioner 2019_2024, Hemcheck Sweden AB

 

2018

Protokoll årsstämma HemCheck 2018

Kallelse till årsstämma i HemCheck sweden AB (publ) 2018

 

2017

Protokoll årsstämma HemCheck 2017