Med Hemchecks koncept Helge kan hemolyserade blodprover upptäckas snabbt och enkelt direkt vid provtagningstillfället.

Se hela videon


Erbjudande

Hemchecks koncept Helge kan bidra till bättre vårdflöden, minskade kostnader och framför allt en ökad patientsäkerhet.

Läs mer

Hälsoekonomisk analys

Skapa din egen hälsoekonomiska analys

Läs mer

Investerare

Hemcheck är börsnoterat på Nasdaq First North Growth Market. Är du intresserad av grundläggande finansiell information om företaget?

Läs mer

Produktkonceptet

Hemchecks verksamhet bygger på konceptet Helge. Konceptet består av två olika engångstester, s-Test för blodgassprutor och v-Test för vakuumrör samt en gemensam avläsare som snabbt och enkelt ger svar på om blodprovet är hemolyserat eller inte. Syftet är att direkt vid provtagningstillfället och med laboratoriekvalitet identifiera hemolyserade blodprover (point-of-care).


Om Hemcheck 2021

Nyheter och Pressmeddelanden


Utvärderingsavtal tecknat med Sanova Pharma GesmbH avseende distribution i Österrike

2021-10-13

Läs mer...

Distributörsavtal tecknat med Cambridge Life Sciences Ltd, avseende den brittiska marknaden

2021-10-12

Läs mer...

Abstract baserat på Hemcheck:s studier vid Sant Pau, Barcelona, utvalt att presenteras på EuroMedLab

2021-10-07

Läs mer...

Första order mottagen från Hemcheck:s indonesiska distributör PT Setia Guna Medika

2021-09-27

Läs mer...

Ny uppföljningsorder från Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)

2021-09-17

Läs mer...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev


Jag accepterar hemcheck.com integritetsvillkor

Skapa din egna

hälsoekonomiska analys!