Hemcheck_logo

Hemchecks Nyhetsbrev - november 2019

Välkommen till november månads nyhetsbrev från oss på Hemcheck

Det närmar sig årets slut och precis som under resten av det gångna året är det fortfarande mycket som har hänt och händer hos oss på Hemcheck. Det är fortsatt stort fokus på kommersialiseringen där vi regelbundet träffar potentiella kunder, följer upp möten, förbereder nya tester och deltar vid utvalda mässor och event.

Studien tillsammans med Capio S:t Görans sjukhus är i full gång, ett viktigt arbete. Vi ser med spänning ser fram emot att kunna presentera både resultatet och mer information kring studiens förlopp så fort den är avslutad.

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om några av de mässor och event vi deltagit vid, en kort lägesrapport om studien på Capio S:t Görans sjukhus och kvartalsrapporten för tredje kvartalet.
Joen
Trevlig läsning
Joen Averstad, vd

Studien på Capio S:t Görans sjukhus är i full gång

I mitten av oktober meddelade Hemcheck att man fått Etikprövningsmyndighetens godkännande att gemensamt genomföra en studie på Capio S:t Görans sjukhus akutmottagning samt på Unilabs Stockholm för att utvärdera prestandan i Hemchecks produktkoncept. Nu är studien i full gång. Henrik Duhalde, klinisk specialist hos Hemcheck har deltagit i planeringen av studien samt monitorerar och sammanställer data. Här svarar han på några korta frågor om den pågående studien:
Hur går studien till?
I den här studien deltar vårdpersonal som arbetar på akutmottagningen på Capio S:t Görans sjukhus. Vårdpersonal som deltar i datainsamlingen har fått introduktionsutbildning i studieprotokollet som beskriver deras roll i studien samt en produktspecifik utbildning. Därefter startade insamlingen av blodprover. Blodprov som inkluderas till studien är en del av ett standardiserat omhändertagande av patienter som söker vård på akutmottagningen. De inkluderade blodproven kontrolleras på akutmottagningen under blodprovstagningen med Hemchecks metod och skickas därefter till laboratoriet för analys av de analyter som beställts av läkaren. I samband med denna analys kontrolleras blodprovet rutinmässigt även för hemolys på laboratoriet, den datan tar vi del av och sammanställer. Vi har en metod för att identifiera de blodprov som kontrollerats på akutmottagningen och skilja dem från övriga blodprov som skickas och analyseras under samma period på akutmottagningen och lab.
Förutom att vi så klart är intresserade av ytterligare bevis för prestandan i vår metod och hur den upplevs av användarna, tittar vi också på faktorer som kan ha betydelse för när hemolys skapas i samband med blodprovstagning.

När kommer ni kunna presentera ett resultat?
Personalen på akutmottagningen gör ett fantastiskt arbete i att aktivt delta i denna studie samtidigt som dom arbetar på en av nordens största akutmottagningar och med alla utmaningar som följer på det. Jag vill också lyfta fram Unilabs som utgör en mycket viktig del i denna studie. Datainsamlingen startade 1 november och avslutas när vi inkluderat det antal blodprov som definierades i samband med att studien planerades, troligtvis under december.

Medica - världens största mässa med fokus på medicinteknik

Medica - världens största mässa med fokus på medicinteknik
Över 5500 utställare från 71 länder och över 100 000 besökare, så såg deltagandet ut när årets upplaga av Medica mässan nyligen arrangerades i Düsseldorf. Hemcheck var på plats för att träffa både potentiella kunder och nya samarbetspartners. Medica mässan beskrivs som ett event för alla som vill ha en inblick i lösningarna för morgondagens hälso- och sjukvård.

Read more

Hemcheck ställde ut vid PNA-dagarna i Boden

Hemcheck ställde ut vid PNA-dagarna i Boden
Föreläsningar, produktutställning och många intressanta möten, så kan PNA-dagarna i Boden sammanfattas. Hemcheck deltog som utställare vid eventet och många visade intresse för tjänsten, vilket innebar flera spännande och konstruktiva möten.

Read more

Ta del av Hemchecks trejde kvartalsrapport

Hemcheck_logo
Kontakta oss
Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden