Hemcheck_logo

Hemchecks Nyhetsbrev - oktober 2019

Välkommen till oktober månads nyhetsbrev från oss på Hemcheck

Det är en fortsatt spännande tid hos oss på Hemcheck med mycket som händer. Arbetet med kommersialiseringen är fortsatt i fokus, där vi bland annat fortsätter att vara ute och träffar möjliga kunder, följer upp tidigare dialoger, deltar på mässor och förbereder och utvärderar olika tester av vårt produktkoncept.
Parallellt med kommersialiseringen fortlöper arbetet inom flera andra områden, så som att exempelvis vidareutveckla produktion och logistik. Vi går nu in i en fas där vi förbereder arbetet för nästa år och vilka fokusområden vi ska fokusera på då.
I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa mer om den studie som nu genomförs på Capio S:t Görans sjukhus, att vi utökat vår CE-märkning och därigenom expanderar vår möjliga marknad, våra reflektioner från Swedish LabDays och utvecklingsarbetet som skett under året avseende vår digitala avläsare.

Joen-7
Trevlig läsning
Joen Averstad, vd

Hemcheck och Capio S:t Görans sjukhus i studie om att minska hemolys i blodprover på akutmottagningen

I mitten av oktober meddelade Hemcheck Sweden AB att man tillsammans med Capio S:t Görans sjukhus fått godkännande av Etikprövningsmyndigheten (EPN) om att inleda en studie på Capio S:t Görans sjukhus. Studien har nu inletts på sjukhusets akutmottagning för att utvärdera om Hemchecks produktkoncept kan sänka hemolysfrekvensen i hemolyskänsliga blodprover som skickas till det centrala laboratoriet på Capio S:t Görans sjukhus.
Read more

Framtidens lösningar i fokus på Swedish LabDays 2019

Labdays
Den 2-3 oktober arrangerades Swedish LabDays på Stockholmsmässan. Bakom eventet stod branchorganisationen Swedish Labtech och tidningen Life Science Sweden med Kemivärlden, Nordens största tidskrift för bioteknik-, medicinteknik-, och läkemedelsindustri. Årets tema var ”Lab & Diagnostics of the future” och Hemcheck var självklart på plats.
Read more

Hemcheck utökar CE-märkning avseende v-Test till att inkludera serumrör – expanderar möjlig marknad

14 oktober meddelade Hemcheck Sweden AB att man lämnat in all dokumentation som krävs till Läkemedelsverket för att utöka CE-märkningen avseende hemolystest i vakuumrör, v-Test, till att omfatta så kallade serumrör. Serumrör är en vanlig typ av vakuumrör som innehåller en koagulationsaktivator för att påskynda koagulationen av blodet. I och med den utökade CE-märkningen expanderar man nu även en möjlig marknad.
Read more

Hemchecks avläsare - från tiotal till hundratal

Även om ett stort fokus ligger på våra kommersialiseringsaktiviteter så pågår en hel del arbete med att vidareutveckla företaget inom andra områden. Att gå från utvecklingsbolag till kommersiellt bolag kräver exempelvis inte bara en produkt som uppfyller kraven, det behövs även ett utvecklingsarbete som säkerställer produktion i större skala - Något som Hemcheck arbetat aktivt med under 2019.
– Hemchecks produktkoncept är per definition relativt storskaligt från dag ett. Produkterna är designade för att vara enkla, billiga och kunna användas mycket, för att göra den nytta de är designade för. Vi visste att det produktkoncept vi utvecklat fungerade, men vi ville vara säkra på att en större produktion också kan levereras med samma tillförlitlighet som den småskaliga. Därför har vi under året gjort ett arbete för att se över vad som eventuellt kan vidareutvecklas och förbättras i avläsaren och engångstesterna, utifrån detta perspektiv. Detta har lett fram till att flera mindre saker i designen av elektroniken och hur avläsaren konfigureras och testas har förbättrats, något som gör att det nu är en ännu mer tillförlitlig produkt som vi kan leverera i stor skala, säger Hemchecks teknikchef Björn Eriksson.

Utvecklat egen mjukvara
I april 2018 tecknade Hemcheck avtal med den globala tillverkaren Scanfil för tillverkning av den digitala avläsare som ingår i produktkonceptet Helge. Hemcheck valde att söka samarbete med en produktionspartner i ett relativt tidig skede i utvecklingen vilket nu betalar sig. Trots att avläsaren är nyutvecklad är den redan, med Scanfils stora kompetens inom produktion av medicintekniska produkter, anpassad för att produceras i stor skala.
Ett annat viktig steg i arbetet är den dedikerade mjukvara som Hemcheck utvecklat tillsammans med mjukvarupartnern Evidente. Den är skapad för den operatör som ska konfigurera och sluttesta den färdiga avläsaren.
– Vi ser konfiguration och sluttest av avläsaren som en mycket viktig del av produktionen, både när det kommer till att hålla nere produktionstiden och att säkerställa kvaliteten. Evidente har varit vår mjukvarupartner från dag ett och har de gjort ett mycket bra jobb.

För att lyckas med den här typen av utvecklingsarbete måste man dela upp arbetet i olika faser, menar Björn. Från att ha varit i en fas av nyutveckling till den rådande fasen med fokus på producerbarhet och robusthet kommer sedan en fas med fokus på nya möjligheter, som då kan leda till en ny förbättrad version av avläsaren.


– Vi har nått dit vi är i dag genom att vi försöker vara nära våra användare och förstå deras behov, något vi kommer att fortsätta med framåt.
produktkonc_1-2845

Hemcheck söker Quality Assurance Manager - är det dig vi söker?

Hemcheck söker Quality Assurance Manager - är det dig vi söker?
Vill du vara med och kommersialisera en tjänst som både kan förbättra och effektivisera dagens hälso- och sjukvård? Nu söker vi någon som kan stärka upp teamet med kompetens inom kvalitetssäkring. Vi söker dig som vill vara med och spela en viktig roll i arbetet med implementering, underhåll och vidareutvecklingen av Hemchecks kvalitetsstyrningssystem.

Read more
Kontakta oss
Hemcheck Sweden AB
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden