Hemcheck_logo

Hemchecks Nyhetsbrev - september 2019

Välkommen till september månads nyhetsbrev från oss på Hemcheck

Det är en spännande och intensiv tid hos oss på Hemcheck. Med fortsatt stort fokus på marknadslanseringen har vi lagt mycket tid på att synas och delta i prioriterade sammanhang. I september har det exempelvis inneburit besök vid flera mässor och möten med potentiella kunder, både i Sverige och utanför landets gränser. Vi arbetar även fortsatt aktivt med pågående och planerade test ute hos möjliga kunder. Parallellt med det fokuserade arbetet på försäljning jobbar vi med andra prioriterade frågor, exempelvis med att säkra bättre kapacitet i produktionen av både avläsare och engångstester.
I detta nyhetsbrevet kan du läsa mer om några av de mässor som vi besökt den senaste månaden. Du kan även ta del av kvartalsrapporten för andra kvartalet.
Jag vill även meddela att vi kommer få en ändring i organisationen. I slutet av december kommer Annelie Brolinson, i dag operativ chef och tidigare vd, avsluta sin anställning hos oss på Hemcheck. Hon har gjort ett fantastiskt jobb att bygga upp bolaget under alla år och vi vill alla tacka Annelie för hennes insatser i bolaget. Annelie kommer att finnas tillgänglig i en behovsbaserad konsultroll framåt, vilket känns bra.
Joen-7
Trevlig läsning
Joen Averstad, vd

Intensiva dagar i Manchester 3-5 september

Intensiva dagar i Manchester 3-5 september
Den 3-5 september deltog Hemcheck i MedTech Mission to NHS Expo 2019 och NHS Opportunities Workshop i Manchester. Hemcheck var ett av tre utvalda svenska bolag som bjudits in att delta av Brittiska Department of International Trade (DIT), och det var intensiva dagar som bjöd på många givande möten. Från Hemcheck deltog bolagets vd Joen Averstad som under de tre …
Read more

Hemcheck på LabDays 2019

9-10 september var det dags för LabDays 2019, Danmarks största fackmässa för laboratorieteknik. Det årliga eventet gästades av ett 70 tal utställare och cirka 1300 besökare.
– Den här var ett bra event för att skapa intresse, etablera kontakter och bygga nätverk med sjukvård och intresseorganisationer i Danmark i vår marknadsbearbetning på den danska marknaden, säger Peter Andersson.
Read more
Hemcheck på LabDays 2019

Starkt program och nya kontakter – på DiaLabXpo i Köpenhamn

DiaLabXpo
Intressanta föreläsningar, meriterade föreläsare, bra paneldebatter om framtidens hälso- och sjukvård och ett stort antal utställare och dedikerade besökare – så sammanfattar Hemcheck första upplagan av DiaLabXpo som nyligen arrangerades i Köpenhamn.
Read more

Ta del av Hemchecks kvartalsrapport för andra kvartalet, samt för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Skärmklipp 2019-09-29 19.08.08
Kontakta oss
HemCheck Sweden AB
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Sweden